ศิลปะเก่าแก่อเมริกัน

american_art

คอลเลกชันศิลปะอเมริกันมีงานชิ้นเอกของภาพวาดและประติมากรรมสมัยใหม่และศิลปะนามธรรมในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ไฮไลท์ของคอลเลกชันนั้นมีจำนวนมากทำให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ของอเมริกาอย่างละเอียดเลยทีเดียว แสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกามีความใส่ใจในเรื่องนี้อย่างมากเพื่อที่จะทำให้คนในประเทศได้รู้เรื่องราวก่อนจะมาเป็นประเทศที่เจริญมากในปัจจุบัน