อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขา Rushmore

Rushmore-

The Mount Rushmore National Memorial เป็นอนุสรณ์สถานของประเทศอเมริกา ที่เราทุกคนต่างคุ้นเคยหรือเห็นกันอยู่บ่อยๆ ตามภาพยนตร์ หรือ Music Video ต่างๆ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ประติมากรรมแกะสลักขนาดใหญ่บนหน้าผาของภูเขาหินแกรนิต นาม Mount Rushmore ซึ่งอยู่ใกล้เมือง keystone , รัฐ South Dakota , ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานเหล่านี้ใช้ฝีมือแกะสลักของช่างชาวเดนมาร์ก-อเมริกัน นาม  Gutzon Borglum บวกกับฝีมือของลูกชายของเขา นาม Lincoln Borglum ประติมากรรมถูกแกะสลักเป็นรูปใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 ท่าน โดยมีขนาด 18 เมตร ได้แก่

  • George washington 1732-1799
  • Thomas jefferson  1743-1826
  • Theodore Roosevelt 1858-1919
  • Abraham Lincoln 1809-1865

อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขา Rushmore มีพื้นที่ทั้งหมด  5.17 ตารางกิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,745 เมตร ได้รับการก่อสร้างขึ้นประมาณ ปี 1905 ในตอนนั้นนักประวัติศาสตร์แห่งรัฐ South Dakota ชื่อ Doane robinson เขาได้เกิดความคิดต้องการแกะสลักรูปเหมือนของบุคคลผู้มีชื่อเสียง ใน South Dakota เพื่อเป็นการดึงดูดการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ ตอนแรกไอเดียเริ่มต้นของ Doane robinson ก็คือการสร้างปะติมากรรมเข็มขึ้นมา เนื่องจากเขายอดแหลมมีชื่อเสียงในบริเวณนั้น และเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดดึงดูดที่ดี แต่ Gutzon Borglum ปฏิเสธเพราะคุณสมบัติของหินแกรนิตมันไม่เหมาะสมในการทำแบบนั้น รวมทั้งเกิดการคัดค้านจากกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันจำนวนมาก ต่อมาพวกเขาเลือก Mount Rushmore ในการสร้างงานปะติมากรรม

Rushmore

เหตุผลคือมันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์สูงสุด Doane robinson จึงอยากให้มันเป็นปะติมากรรมของวีรบุรุษตะวันตก แต่ Borglum ก็ตัดสินใจ ว่าประติมากรรมชิ้นนี้ควรมีความสำคัญระดับชาติมากกว่า สุดท้ายเขาจึงได้เลือกใบหน้าของ 4 อดีตประธานาธิบดีผู้สร้างคุณงามความดีให้แก่ชาติ หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน จากของรัฐบาลกลาง ผ่านการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นของ วุฒิสมาชิกสหรัฐ Peter Norbeck

การก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ จึงเริ่มต้นขึ้นในปี 1927 และใบหน้าทั้ง 4 ของประธานาธิบดี เสร็จสมบูรณ์ ระหว่างปี 1934 – 1939 ต่อมาเกิดเหตุชะงัก เพราะ Gutzon Borglum เสียชีวิตในเดือนมีนาคม ปี 1941 ทำให้ลูกชายของเขา Lincoln Borglum เข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อ ถึงแม้ว่าตอนแรกในการวางแผนต้องการให้ประธานาธิบดีแต่ละคน ออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นจากศีรษะถึงเอว แต่เพราะเงินทุนในการก่อสร้างร่อยหรอ จึงจำเป็นต้องสิ้นสุดการสร้างในปลายเดือนตุลาคม 1941

การแกะสลักภูเขาลูกนี้  ใช้วิธีระเบิด Dynamite ตามด้วยวิธีการที่เรียกว่า Honeycombing ส่งผลให้หินประมาณ 450,000 ตันระเบิดออกมา The Mount Rushmore National Memorial ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประธานาธิบดี จนสถานที่แห่งนี้เข้าไปปรากฏอยู่ในผลงานต่างๆ เช่น นวนิยาย , ภาพยนตร์ , Music Video มันสามารถดึงดูดผู้เยี่ยมชมจำนวน 3 ล้านคน/ปี