ศิลปะโบราณทั่วเอเชีย

asian_ast

คอลเลกชันเอเชียพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยผลงานที่ดีจากภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้มีจุดแข็งในสมัยโบราณผลงานจำพวกประติมากรรมการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาด, เซรามิก และศิลปะการตกแต่ง นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์มีการแสดงที่ยอดเยี่ยมของประเทศญี่ปุ่น การประดิษฐ์ตัวอักษรภาพวาดเป็นประติมากรรมที่สวยงามมากเลยในเอเชีย