ศิลปะสิ่งทอทั่วโลก

textiles_art

ศิลปะสิ่งทอมีจำนวน 3,500 สิ่งทอด้วยกัน ถือเป็นศิลปะสิ่งทอจากความหลากหลายของวัฒนธรรมโลก และช่วงเวลาที่ยาวนาน ผลงานที่เก่าแก่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์ เช่น พรมตุรกี,เย็บปักถักร้อยเมดิเตอร์เรเนียน,เย็บปักถักร้อยภาษาอังกฤษ,สิ่งทอกัวเตมาลา และผ้าห่มอเมริกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้บอกถึงการแต่งกาย และลายลักษณ์อักษรที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงตามกาลที่ผ่านไป