ศิลปะดินแดนยุโรป

european_art

ศิลปะยุโรปประติมากรรมล้ำค่า และการใช้แร่โลหะในการทำศิลปะหลากหลายเกิดขึ้นในยุโรปและเกาะอังกฤษระหว่างศตวรรษที่ 7 และ 18 ศตวรรษก่อนหน้านี้รวมถึงรูปปั้นของฝรั่งเศส ไฮไลท์ภาพที่สำคัญมากมายกลายเป็นโซนที่ชาวยุโรปเข้ามาชมมากที่สุด นั้นเพราะว่าพวกเขาต้องการรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแบบละเอียด

งานศิลปะในรูปแบบของงานประติมากรรมเป็นงานที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในดินแดนที่รุ่งเรืองในอดีตอย่างทวีปยุโรป งานลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นงานที่เราสามารถพบเห็นกันได้จากการค้นพบของเหล่าบรรดานักโบราณคดี เป็นงานที่ช่วยสร้างประวัติศาสตร์ให้มีความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมามันมีเรื่องราวอะไรที่เรายังต้องศึกษากันอีกบ้าง ซึ่งหากแบ่งงานประติมากรรมของยุโรปจริงๆ แล้วมันก็สามารถแบ่งออกแบบกว้างๆ ได้เป็น 4 ยุค งานประติมากรรมศิลปะของยุโรป

saintlouisartmap_

1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ – เป็นยุคดึกดำบรรพ์ย้อนกลับไปราวๆ 30,000 ปี ก่อนคริสตกาล งานประติมากรรมส่วนใหญ่จะเป็นการที่มนุษย์ในยุคนั้นได้ใช้การขีดเขียนกำแพง ถ้ำ เป็นภาพต่างๆ อาทิ ภาพสัตว์ ภาพต้นไม้ เป็นการแสดงออกถึงด้านของวิถีชีวิตประจำวันของคนในยุคดังกล่าว รวมถึงการแกะสลักกระดูก หรือการแกะสลักหิน เราเรียกงานประติมากรรมจำพวกนี้ว่า วีนัส ตัวศีรษะจะไม่แสดงหู ตา จมูก หาง ทำเป็นปุ่มเล็กๆ แขนขาลีบ ท้องใหญ่ งานประติมากรรมเด่นๆ ของยุคนี้ เช่น วีนัสแห่งวิลเลนดรอฟ

saintlouisartmap-

2. ยุคโบราณ – เป็นศิลปะด้านประติมากรรมในยุคนี้ก็จะมีค่อนข้างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นงานประติมากรรมในยุครุ่งเรืองของดินแดนในอดีตอย่างกรีกโบราณ อาณาจักรโรมัน เช่น เคลโอบิลและบิทอน เป็นประติมากรรมรูปปั้นเปลือย, ประติมากรรมคนขับรถม้าแห่งเดลฟ์, ประติมากรรมหนุ่มคริทิออสที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วง 480 ปีก่อนคริสตกาล, รูปสลักครึ่งตัวของจักรพรรดิเฮเดรียน, รูปสลักครึ่งตัวของเฮอร์คิวลิส, ประติมากรรมนูนบนโลงหินพอร์โตนัชโช

saintlouisartmaps

3. ยุคกลาง – เป็นยุคที่เริ่มเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นกว่ายุคโบราณ เริ่มมีการบันทึกประวัติศาสตร์ที่แน่นอนมากยิ่งขึ้น งานประติมากรรมในยุคนี้จึงเริ่มเป็นงานประติมากรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากพอสมควร ส่วนใหญ่เริ่มทำให้ผู้ที่ค้นพบเข้าใจในความเป็นพื้นที่ของบริเวณดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เช่น ประติมากรรมคล้ายของจริงของพระเยซู, ประติมากรรมเซลลินี, ประติมากรรมโบโลญญา เป็นต้น งานประติมากรรมเหล่านี้สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของชนชาติที่สร้างงานขึ้นมาได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

saintlouisartmap

4. ยุคสมัยใหม่ – นี่คือยุคของงานประติมากรรมที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้อย่างชัดเจน แต่ส่วนมากมักจะกลายเป็นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานประติมากรรมยุคก่อนๆ ทำให้หากสังเกตดีๆ การประติมากรรมในยุคสมัยใหม่นี้จะถูกสร้างคล้ายๆ กับยุคโบราณเสียเยอะ อาทิ ประติมากรรมรูปสลักเดวิด, ประติมากรรมรูปสลักลาปิเอตา เป็นต้น งานประติมากรรมในยุคนี้จึงค่อนข้างได้กลิ่นอายของความเป็นอดีตถูกผสมผสานเข้าไปอย่างเต็มตัวนับว่าเป็นงานประติมากรรมที่งดงามไม่น้อยเลยทีเดียว