ประติมากรรมพระเมรุมาศงดงามล้ำค่า

Sculpture-monk

พระเมรุมาศนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยส่งให้พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราสู่สรรคคาลัย ทำขึ้นมาจากพลังของช่าง 10 หมู่ เต็มไปด้วยประติมากรรมงดงาม ล้ำค่า เพื่อให้สมแก่พระเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยประกอบไปด้วยบุษบกจำนวน 9 ยอด ซึ่งถูกรับมอบงานโดนกรมศิลปากรที่ใช้บุคลากรยอดฝีมือกว่าร้อยชีวิจ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่วิจิตรตระการตา
โดยรอบพระเมรุมาศนั้นเต็มไปด้วยประติมากรรมรูปปั้นเทวดา ยักษ์ สัตว์หิมพานต์ที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นมาโดยช่างปั้นของกรมศิลปากร ที่ใส่ทั้งใจ และวิญญาณของช่างลงไป ทำให้ชิ้นดูราวกับว่ามีชีวิตจริง โดยเราจะพบเห็นรูปปั้นเหล่านี้ได้ทั่วรอบตัวอาคารพระเมรุมาศ รวมถึงในด้านล่างที่ทำเป็นสระน้ำจำนวน 7 สระ ซึ่งจะประกอบไปด้ววยรูปปั้น กินร นาคปักษิณ พญานาค นาคา ช้าง (วารีกุญชร กรินทปักษา คังไคยหัตถี) โค (ปักษาคาวี โคกบิล โคหา โคอุสุภราช) ไกสรราชสีห์ (คชสีห์ กาฬสีหะ ติณสีหะ สกุณไกรสร)

Sculpture
นอกจากนี้ก็ยังมีงานที่จิตอาสาที่เข้ามาร่วมอย่างเช่นการขนย้ายสิ่งของ การดูแลความเรียบร้อย บางคนก็แทบทำงานกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนเป็นลมกันก็มี แต่ถือว่าทุกคนมีส่วนรวมช่วยกันในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการส่งพ่อหลวงครั้งสุดท้ายให้มีความสมพระเกียรติยศที่สุด ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าภูมิใจที่คนไทยมีความสามัคคีกันช่วยให้งานสำเร็จไปด้วยล่วงด้วยดี
และนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีช่างส่วนอื่น ๆ ที่แบ่งไปตามหน้าที่ของช่าง 10 หมู่ ที่มีกลุ่มช่างยอดฝีที่เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมและศีลปะของไทย โดยแบ่งออกได้หลายวิชาชีพ เช่นช่างรัก ช่างมุก ชางปั้น ช่างหล่อ ช่างกลึง ชางหยก ชางดีบุก และช่างอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่ใช่มีเพียง 10 ช่างเท่านั้น สาเหตุที่ใช้ขื่อช่าง 10 หมู่ โดยไม่เปลี่ยนนั้นก็คือเป็นคำที่ติดหู และรู้จักกันดีอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
จึงไม่แปลกที่เหล่าช่างจะได้รับหน้าที่สร้างพระเมรุมาศอันเป็นงานสุดยิ่งใหญ่ที่ชีวิตหนึ่งจะได้ทำ ทุกคนจึงทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจไม่หลับไม่นอนทำงานกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในขณะที่เราคิดภาพท่านทรงงานไม่หยุดหย่อน ซึ่งเรานั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พ่อนั้นได้ทำให้ คือความรู้และความสามัคคี ที่ได้มอบเป็นมรดกที่สำคัญสืบต่อชั่วลูกชั่วหลาน