หากคุณมีจิตวิญญาณก็เข้าถึงศิลปะร่วมสมัย

Contemporary-art

ความหมายของศิลปะร่วมสมัยอาจมีความหมายได้กว้างๆ แต่สามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่า คืองานศิลป์ที่ควบคู่กับวิถีชีวิตในยุคใหม่ ไม่มีจุดศูนย์กลางที่แน่นอน ไม่มีกฎตายตัว ใครอยากทำอะไรก็ได้ จึงทำให้เกิดศิลปะที่หลากหลาย ทั้งการใช้ตัวเองเป็นศิลปะ หรือ Photoshop เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีอิทธิพลมาจากสังคมตะวันตก แต่ในไทยเองจะเป็นการนำรูปแบบมาผสมผสาน เรียกว่า ไทยประยุกต์

ฉะนั้นจึงสามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่า ศิลปะร่วมสมัย ก็คือการนำแนวคิวของศิลปะสมัยก่อน นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านงานศิลป์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ดูมีความทันสมัย เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และแนวคิด ตลอดทั้งรูปร่าง ตามขั้นตอนเดิมไว้อย่างไม่ผิดเพี้ยน หรือเรียกง่ายๆ ก็คือการนำศิลปะสมัยเก่ามาทำให้ดูเป็นปัจจุบันมากขึ้นนั่นเอง

ศิลปะร่วมสมัยที่สามารถยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดๆ มีดังนี้

  1. การนำศิลปะโรโคโคมาอันมีลวดลายวิจิตรสุดหรูมาประกอบทำเป็นลวดลายกระดาษ หรือผืนผ้า เพื่อนำไปต่อยอดในงานศิลปะประเภทอื่นๆ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะเป็นอย่างมาก
  2. นำเทคนิคศิลปะการแต้มสีแบบ Impressionism มาใช้วาดภาพทิวทัศน์ของเมืองของกรุงเทพมหานคร ทำให้ได้ภาพเมืองหลวงที่ดูสวยแปลกตา ซึ่งภาพจะออกมาแนวไหนนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของนักวาดภาพที่จะสื่อออกมาให้กับคนดู

Contemporary-art-

วัตถุประสงค์ของศิลปะร่วมสมัย มี 3 ประเภทด้วยกัน คือ

  1. แสดงความงดงาม : จุดหมายผลงานให้เกิดความงดงาม โดยยังคงยึดแก่นแท้ของศิลปะเอาไว้ ซึ่งก็คือ ความงาม แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานความงามของแต่ละประเทศที่อาจมีความแตกต่างกันออกไป
  2. แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก: คล้ายๆ กับการนำอารมณ์ของศิลปินมาระบายออกทางงานศิลปะ จึงเปรียบได้กับวิถีในการใช้ระบาย ปลดเปลื้อง หรือนำแรงกดดันมาขับเคลื่อนให้กลายเป็นพลังในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีพร้อมครบองค์ประกอบ
  3. แสดงออกทางความคิด : เป็นการนำศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือแสดงออกถึงความหมายของชีวิตและสังคมโลก เพื่อช่วยจิตใจของมนุษย์สูงขึ้น ด้วยการนำศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสังคมให้ดีขึ้น รวมทั้งการนำอักษรมาผสมกับรูปภาพเพื่อสื่อภาษาภาพออกมาได้อย่างชัดเจน

ศิลปะร่วมสมัยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เรื่อยมา หรือช่วงประมาณศตวรรษที่ 20 แต่ก็ยังไม่สามารถแบ่งช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เพราะยังเกิดข้อขัดแย้งของนักประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่ โดยตัวอย่างของงานศิลปะยุคร่วมสมัย คือ Abstract expressionism, Pop art, Modern Art, Post modern, Abstract art, Modern art, Media art และ Multimedia เป็นต้น