ศิลปะดินแดนยุโรป

european_art

ศิลปะยุโรปประติมากรรมล้ำค่า และการใช้แร่โลหะในการทำศิลปะหลากหลายเกิดขึ้นในยุโรปและเกาะอังกฤษระหว่างศตวรรษที่ 7 และ 18 ศตวรรษก่อนหน้านี้รวมถึงรูปปั้นของฝรั่งเศส ไฮไลท์ภาพที่สำคัญมากมายกลายเป็นโซนที่ชาวยุโรปเข้ามาชมมากที่สุด นั้นเพราะว่าพวกเขาต้องการรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแบบละเอียด