รูปปั้นดึกดำบรรพ์

รูปปั้นเก่าแก่บอกถึงเรื่องราวของสมัยก่อนอย่างละเอียด เราได้เก็บรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อเป็นความรู้กรณีศึกษา ไม่สามารถหาได้จากหนังสือสำหรับเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ของเราได้บอกรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมดแล้ว

โบราณวัตถุ

เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตของมนุษย์สมัยก่อน ได้มีการนำมาโชว์เพื่อให้เห็นถึงการใช้ชีวิตกับโบราญวัตถุต่างๆ โดยแต่ละชิ้นนั้นล้วนแต่เป็นปั้นจากฝีมือมนุษย์ และไม่ใช้เครื่องจักรแต่อย่างใด

อาคารโบราณ

โบราณสถานที่มีการรักษาเอาไว้อย่างดี สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่มีการจดบันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊คถึงอายุการเริ่มก่อสร้างยังคงมีความสวยงามและแข็งแรงด้วยการดูแลโดยพิพิธภัณฑ์ของเรา

กิจกรรม

ประวัติพิพิธภัณฑ์

museum-logo-photo